Kwaliteit

Bij Nitzana vinden we het belangrijk goede zorg te leveren. Goede zorg betekent allereerst zorg vanuit het hart, met aandacht voor de ander en in wederkerigheid. We maken hierbij gebruik van de presentietheorie en het 8 fase model van Movisie.

Jaarlijks vindt er een externe toetsing plaats vanuit de wettelijk gestelde kaders. Sinds 2018 zijn wij gecertificeerd volgens het ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ KO).

Klachtenregeling

We doen ons uiterste best om goede zorg te bieden en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Heb je een verbeterpunt of een klacht, laat het ons weten. Samen proberen we een oplossing te vinden.

Ben je niet tevreden over de klachtbehandeling van Nitzana of wil je jouw klacht rechtstreeks voorleggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie, kijk dan op https://eddee.nl/praktisch/compliment-en-klacht/ voor meer informatie

Privacyverklaring

Nitzana verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. Wij nemen de privacy van onze cliënten, medewerkers en andere betrokkenen zeer serieus en zullen alle informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen.


Jaarverantwoording 2021

Het meest recente maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening van Nitzana kunt u hier inzien.

ANBI publicatieplicht 2021