Organisatie

Graag stellen wij ons aan je voor. Wij zijn Ab en Cobi Nieuwkoop, bestuurders en kernbewoners van stichting Nitzana. Samen met een enthousiast team van professionals en vrijwilligers bieden wij zorg en ondersteuning aan vrouwen. Dit doen wij zowel in onze beschermde woonvorm, als in de eigen thuissituatie.

Nitzana betekent bloesem, tot bloei komen. Dat is ook het uitgangspunt in onze begeleiding, die zich richt op herstel en groei. Wij willen vrouwen laten ervaren dat ze waardevol zijn en hen dat vooral laten merken door zelf te werken vanuit het hart, met aandacht en vanuit wederkerigheid.

Bestuur en toezicht

Nitzana kent een raad van toezicht, die toezicht houdt op de algemene gang van zaken en het beleid van het bestuur.

Deze raad bestaat uit de volgende personen:

  • Gerard van Rossen (voorzitter)
  • Jorien Ouweneel (algemeen lid)
  • Martijn Provily (algemeen lid)
  • Inge Poker (secretaris)

Wilt u in contact komen met één van de leden, stuur dan een mail naar info@nitzana.nl.