Organisatie

Met een enthousiast team van professionals bieden wij zorg en ondersteuning aan vrouwen. Dit doen wij zowel in onze beschermde woonvorm, als in de eigen thuissituatie.

Nitzana betekent bloesem, tot bloei komen. Dat is ook het uitgangspunt in onze begeleiding, die zich richt op herstel en groei. Wij willen vrouwen laten ervaren dat ze waardevol zijn en hen dat vooral laten merken door zelf te werken vanuit het hart, met aandacht en vanuit wederkerigheid.

Download hier onze flyer en lees meer over onze organisatie in ons jubileum magazine.

Teamfoto zomer 2022

Bestuur en toezicht

Per 1 januari 2023 is Nitzana bestuurlijk gefuseerd met Eddee Zorgverlening.

De raad van bestuur bestaat uit:

  • Nathan Gorter

Tevens kent Nitzana een raad van toezicht, die toezicht houdt op de algemene gang van zaken en het beleid van het bestuur.

Deze raad bestaat uit de volgende personen:

  • Carole van de Logt (voorzitter)
  • Monique Groffen 
  • Geert van Eeuwijk
  • Kees Kleingeld 

Wilt u in contact komen met één van de leden, stuur dan een mail naar info@nitzana.nl.