Organisatie

Met een enthousiast team van professionals en vrijwilligers bieden wij zorg en ondersteuning aan vrouwen. Dit doen wij zowel in onze beschermde woonvorm, als in de eigen thuissituatie.

Nitzana betekent bloesem, tot bloei komen. Dat is ook het uitgangspunt in onze begeleiding, die zich richt op herstel en groei. Wij willen vrouwen laten ervaren dat ze waardevol zijn en hen dat vooral laten merken door zelf te werken vanuit het hart, met aandacht en vanuit wederkerigheid.

Download hier onze flyer en lees meer over onze organisatie in ons jubileum magazine.

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Cobi Nieuwkoop
  • Ab Nieuwkoop
  • Mariëtte Sneep

Tevens kent Nitzana een raad van toezicht, die toezicht houdt op de algemene gang van zaken en het beleid van het bestuur.

Deze raad bestaat uit de volgende personen:

  • Gerard van Rossen (voorzitter)
  • Martijn Provily (algemeen lid)
  • Inge Poker (secretaris)

Wilt u in contact komen met één van de leden, stuur dan een mail naar info@nitzana.nl.