Contra-indicaties voor Nitzana Beschermd Wonen

Nitzana is een kleinschalige, christelijke woongemeenschap voor vrouwen. Niet iedereen kan bij ons wonen. Hieronder vind je onze uitsluitingscriteria. Twijfel je of jouw hulpvraag passend is, neem dan gerust contact met ons op.

Nitzana verleent geen zorg aan:

  • mannen.
  • vrouwen die actief middelen gebruiken.
  • vrouwen met ernstige gedrags- en/of persoonlijkheidsproblematiek, zoals geweld en/of agressie.
  • vrouwen met ernstige eetproblematiek.
  • vrouwen die naast begeleidende zorg ook medische en/of verplegende zorg nodig hebben.
  • moeders met 2 of meer inwonende kinderen.
  • vrouwen die geen baat hebben bij of niet willen bijdragen aan het wonen in een gemeenschappelijke setting of die door hun persoonlijkheidssamenstelling een actieve negatieve invloed hebben op de sfeer en kwaliteit van de woonlocatie.
  • vrouwen die vanuit anti-christelijke opvattingen uitdrukkelijk ageren tegen christelijke onderdelen die binnen de woonsetting als waardevol worden beschouwd.