Afscheid van Ab Nieuwkoop

Er zijn periodes in ons leven waarin verandering zich aandient, deze kan komen vanuit onszelf, maar ook uit onze omgeving. En verandering kan zowel verwacht zijn, als onverwacht. 

De vraag om verandering vraagt om een keuze, verander ik of niet…. Mijn ervaring is, dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Ik zie dat de vraag om verandering de verwachting in zich heeft om te veranderen. Deze verwachting ligt vaak zowel intern als extern.  

De keuze om te veranderen

Een duidelijk voorbeeld hiervan ligt in mijn werkt, de hulpverlening. Het moment dat een cliënt zich aanmeldt, gaat de hulpverlener er vanuit dat de cliënt wil veranderen. Vaak is dit ook zo, maar soms is dit ingewikkeld, omdat de cliënt de verandering niet overziet of alleen een time-out nodig heeft of de (schijn)veiligheid van zijn huidige leven niet durft los te laten.  
Er zijn ook situaties dat iemand wil veranderen, maar dat de omgeving nog niet zo ver is of het niet verwacht of het ingewikkeld vindt dat er een nieuwe situatie ontstaat. Ook hierin ligt de keuze om te veranderen of niet. 

Afscheid van Nitzana

Het afgelopen jaar heb ik mij gerealiseerd dat het tijd is voor verandering. Ontwikkelingen bij Nitzana (de fusie met Eddee Zorgverlening en ontwikkelingen binnen Eddee), maar ook ontwikkelingen bij mijzelf hebben hiertoe geleid.  

Ik heb begin van dit jaar afscheid genomen van Nitzana. Mijn taken heb ik met vertrouwen overgedragen aan mijn collega’s. Hoe ingewikkeld ook, omdat ik besef wat dit kan doen bij (in)direct betrokkenen. Ik maak deze keuze om goed voor mezelf te zorgen. De afgelopen maanden heb ik me gerealiseerd, dat als ik goed voor mezelf wil zorgen, ik afscheid moet nemen.  

Bestemming
Een verandering is als een weg die je inslaat, waarbij je je bestemming nog niet ziet. Dat is voor mij ook zo. Voor de korte termijn, ga ik binnen Eddee aan de slag, voor de lange termijn weet ik het niet. Spannend, maar ik zie uit waar ik van betekenis mag worden.  
Ik kan me voorstellen dat bovenstaande vragen oproept. Heb je een vraag, mail mij gerust op ab@eddee.nl.  
Ab