Steun ons met belastingvoordeel

Als u Nitzana voor langere tijd wilt steunen, kunt u uw giften aftrekbaar maken voor de Belastingdienst. U regelt dit gemakkelijk door een schenkingsovereenkomst te tekenen. Vul hem direct in, of lees eerst meer over hoe u uw giften fiscaal aftrekbaar maakt.

Hoe zit het precies met giften en belasting?
Giften hebben voor de belasting een speciale status. U hoeft over uw donatie bijvoorbeeld geen btw te betalen. En wanneer u een schenkingsovereenkomst tekent waarmee u uw giften voor langere tijd vastlegt, zijn ze aftrekbaar van uw inkomen. Door deze giftenaftrek betaalt u jaarlijks minder inkomstenbelasting. Als u geen overeenkomst tekent, zijn uw schenkingen aan goede doelen aftrekbaar als ze opgeteld een bepaald percentage van uw inkomen vormen.

Uw belastingvoordeel is ook voordelig voor ons
Voor Nitzana is het eveneens gunstig als u uw donaties bij de Belastingdienst vastlegt. Er blijft met dezelfde netto betaling immers meer geld over voor het goede doel. Daarnaast zijn wij dankzij uw overeenkomst voor langere termijn verzekerd van uw steun, wat ons in staat stelt om betere plannen en begrotingen te maken om onze bewoonsters te blijven helpen.

Onder welke voorwaarden zijn giften aftrekbaar?
Giften zijn fiscaal aftrekbaar als u voor ten minste vijf jaar lang een vast bedrag per jaar schenkt, en dit vastlegt in een overeenkomst. Ook als u jaarlijks meer dan 1% van uw belastbaar inkomen aan goede doelen schenkt, kunt u dit van uw inkomen aftrekken. Let wel op dat donaties aan goede doelen alleen aftrekbaar zijn als het doel in kwestie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Nitzana voldoet aan deze voorwaarde, waardoor u met belastingvoordeel aan ons kunt doneren.