Vacature lid voor de raad van toezicht

Binnen onze raad van toezicht zijn er twee vacatures. Deze ontstaan door het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van de huidige leden in combinatie met de behoefte te groeien naar een raad van toezicht bestaande uit vijf leden.

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid met financiële deskundigheid en een bestuurslid met ruime ervaring in de zorg die zijn of haar kwaliteiten in wilt zetten in onze organisatie.

Profiel van de raad van toezicht

Voorop staat dat een lid van de raad van toezicht werkt en denkt vanuit de visie en waarden van Nitzana, deze ondersteunt en helpt door ontwikkelen.
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Nitzana. De raad van toezicht beoordeelt als toezichthouder het beleid en de uitvoering. Daarnaast is de raad van toezicht de werkgever van de bestuurders en (kritische) sparring-partner. Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zicht hebben op het bredere speelveld van de gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties, op basis van eigen kennis en ervaring.

Binnen deze raad wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg. De raad van Toezicht vergadert regulier 5 keer per jaar in het bijzijn van de raad van bestuur. Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht zonder de raad van bestuur om haar eigen functioneren te evalueren.

Wij streven binnen de raad van toezicht zoveel mogelijk naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden/expertisegebieden zoals: zorginhoudelijk, financieel-economisch, bestuur en strategie, management en organisatie, HRM en juridisch.

Nitzana kent een Christelijke grondslag en identiteit. De leden van de Raad van Toezicht dienen met deze grondslag in te stemmen.

Functie-eisen

Het nieuwe bestuurslid heeft ruime ervaring in een verantwoordelijke rol in een aan de zorg gerelateerde organisatie. Kennis van de sector, het stelsel en de markt in en om de geestelijke gezondheidszorg is een pré. Je hebt inzicht in de aard, aansturing en borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening en het continue verbeteren ervan. Bij zorginhoudelijke of beleidsmatige dossiers kunnen de condities en impact worden geduid en van betekenis voorzien op cliënten, zorgkwaliteit, medewerkers en organisatie. Je hebt affiniteit met de cliëntbelangen en ervaring met medezeggenschap vanuit cliënten en verwanten.

Ervaring als bestuurder is gewenst, maar niet noodzakelijk. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het profiel van de raad van toezicht, de statuten en het strategisch beleidsplan. Deze stukken zullen worden toegestuurd nadat we je reactie hebben ontvangen.

Informatie- en sollicitatiegegevens

Een kennismaking met de raad van bestuur en de raad van toezicht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure, evenals de aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het navragen van referenties.

We zien jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 18 februari tegemoet. Het streven is de procedure af te ronden voor 1 maart 2022.

Bij vragen over deze functie kun je terecht bij Gerard van Rossen (voorzitter raad van toezicht), telefoonnummer 06-51327918