foto donateurs

Werving particuliere donateurs stopt

Een aantal donateurs droeg jarenlang bij aan extra activiteiten voor de vrouwen bij Nitzana. Dit gaat in 2024 veranderen.

Dit jaar is Nitzana, als deel van Eddee Zorggroep, geen stichting meer. Daarmee komt ook de ANBI-status van Nitzana te vervallen. Giften kunnen dus niet meer worden afgetrokken van de belasting. Hiermee stopt ook de werving van particuliere donateurs. De werving van particuliere donateurs d.m.v. bijvoorbeeld een vriendenstichting is administratief en fiscaal erg ingewikkeld. De verwachte giften staan niet in verhouding met de investeringen die daarvoor achter de schermen nodig zijn om het mogelijk te maken. Daarom hebben we besloten om de werving van vaste donateurs los te laten en te focussen op het verlenen van zorg.

We hebben hierover telefonisch contact opgenomen met onze vaste donateurs om hen persoonlijk te bedanken voor hun steun en betrokkenheid!

Wellicht  zetten we in de toekomst nog wel crowdfunding in voor eenmalige acties. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op met Eddee, m.b.t. Nitzana via 078-7850056.