Stichting Nitzana en Eddee Zorgverlening gaan fuseren

We zijn blij om te kunnen vertellen dat we per 1 januari 2023 gaan fuseren met Eddee Zorgverlening.

De besturen van Nitzana en Eddee Zorgverlening hebben de afgelopen maanden de mogelijkheden tot en bestuurlijke fusie verkend. Met de fusie verstevigen we de inhoudelijke doelstellingen van Nitzana en organiseren we zorg meer efficiënter en robuust. In de fusie wordt Nitzana een zelfstandig onderdeel van Eddee Zorgverlening. 

In de afgelopen maanden hebben de organisaties elkaar goed leren kennen. We zijn enthousiast en zien dit ook bij de medewerkers, ketenpartners en stakeholders. Beide organisaties zetten het belang van cliënten voorop en hanteren waarden als ‘persoonlijk’ en ‘professioneel’. We herkennen elkaar in de christelijke identiteit, de regio en zien potentieel om op zorginhoud en organisatie van zorg van elkaar te leren. We zijn blij dat per 1 januari 2023 de bestuurlijke fusie een feit is!

Beide organisaties in het kort

Nitzana; beschermd en begeleid zelfstandig wonen voor vrouwen met een psychische kwetsbaarheid vanuit de beschermende woonvorm in Dordrecht.

Eddee Zorgverlening; een breed palet van zorg in Jeugdhulp, WMO en WLZ gericht op zelfredzaamheid, ontwikkeling en ondersteuning voor wie dat tijdelijk of langdurig nodig heeft.

Beide besturen delen de overtuiging dat de optelsom voor cliënten en medewerkers de horizon verbreedt en we het belang van onze cliënten beter kunnen dienen. We zien er naar uit wat de gezamenlijke toekomst brengt. 

Bestuur Nitzana; Ab Nieuwkoop, Cobi Nieuwkoop, Mariette Sneep
Bestuur Eddee Zorgverlening: Nathan Gorter